Kalles KRAV

 

Samma goda kaviar som Kalles Original men med endast KRAV-märkta ingredienser. 

Med Kalles Krav vill vi erbjuda ett mer hållbart alternativ till alla de konsumenter som älskar Kalles. Produkten är både MSC-märkt och KRAV-märkt. 

Redan 2008 gjorde vi ett försök att lansera Kalles KRAV men råvarubristen gjorde att vi blev tvungna att ta bort den 2013. Nu ser utbudet av Krav-märkt rom mycket bättre ut och vi har äntligen möjlighet att ta tillbaka den i sortimentet. 

Vad innebär det att rommen är KRAV-märkt?

Den KRAV-märkta fisken uppfyller tre viktiga villkor: fisket ska vara långsiktigt hållbart, utföras med säkra fiskemetoder och vara spårbart. För att minska miljöbelastningen är dessutom kraven höga på vilka drivmedel, oljor och bottenfärger fartygen får använda. 

 

Innehållsförteckning Kalles KRAV Innehållsförteckning Kalles KRAV